Društvo za fenilketonurijo Slovenije

Slovenian Society for Phenylketonuria

COVID ukrepi - kolonija

Zdravo, za otroke in vodiče objavljam navodilo, ki smo ga prejeli iz Debelega rtiča

Maske so obvezne v centralni jedilnici Natura in v notranjih prostorih.

 

Ob prihodu vas bomo prav tako prosili za (velja le za odrasle od 15. leta dalje):

 • negativni izvid hitrega testa na COVID-19, ki ni starejši od 48h ali
 • potrdilo o pozitivnem PCR testu, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od 6 mesecev ali
 • potrditev o cepljenju:
  • Osebe, ki so bile cepljene in je od 2.odmerka cepiva Pfizer poteklo najmanj 7 dni
  • Osebe, ki so bile cepljene in je od 2.odmerka cepiva Moderna poteklo najmanj 14 dni
  • Osebe, ki so bile cepljene in je od 1.odmerka cepiva AstraZeneca poteklo najmanj 21 dni

 

Potrdilo prosim, da hranite do konca bivanja.

 Debeli rtič logotip

Ukrepi za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2

Bivanje

 • Posamezne šole bodo ločene pri namestitvi, v sklopu objekta ali nadstopij.
 • Toaletni prostori se uporabljajo ločeno, sanitarije in umivalnike redno čistimo in razkužujemo.
 • Ob vhodih v objekte so nameščena razkužila za roke.
 • Redno se čisti in razkužuje površine, ki se jih pogosteje dotika več oseb (kljuke …).
 • Priporočamo prezračevanje in zračenje sob večkrat dnevno.
 • Poseben protokol čiščenja je določen in vključen v širši HACCP načrt.
 • Sobe se izpraznijo do 09.00 ure na dan odhoda.
 • Na dan odhoda po 09.00 uri ni možno uporabljati toaletnih prostorov v mladinskih domovih, na voljo so toaletni prostori v centralni jedilnici in na plaži v času obratovanja.
 • Osebje med čiščenjem nosi maske in rokavice.

Prehrana

 • Pri pripravi obrokov prehrane dosledno upoštevamo vsa določila HACCP sistema.
 • Upoštevamo higienska priporočila NIJZ, ki veljajo za gostinstvo in prehrano v šolah.
 • V centralni jedilnici / restavraciji Bor je določen protokol, ki zagotavlja, da ne pride do mešanja med skupinami.
 • Oddelki različnih šol imajo določen urnik obrokov, zato se vsaka skupina drži urnika obrokov.
 • Ob prihodu v centralno jedilnico / restavracijo Bor si otroci umijejo ali razkužijo roke.
 • Prednost imajo otroci z dietami (imajo zapestnice rdeče barve).
 • Dolžnost vzgojiteljev in spremljevalcev je:
  1. da so seznanjeni z dietami in posebnostmi pri prehrani otrok,
  2. pomagajo pri prevzemu pladnjev, pribora in hrane,
  3. pri prevzemu obroka imajo otroci prednost, vzgojitelji prevzamejo obrok, ko je poskrbljeno za celotno skupino,
  4. za mizo sedijo s svojo skupino, poskrbijo za red in čistočo.
 • Postrežba je porcijska, izvaja jo osebje s primerno zaščitno opremo, samopostrežbe ni.
 • Na razdelilnem pultu gostje prevzamejo pladnje s priborom, prevzamejo obrok, kozarci za napitke so na mizah.
 • Pijačo oz. tople napitke spremljevalci prevzamejo na koncu razdelilnega pulta.
 • Vsaka miza je označena z imenom skupine, skupina sedi vedno za isto mizo pri vseh obrokih.
 • Dodatek prejme vsak otrok sam.
 • Po končanem obroku se pladnje odloži na stojala, skupina skupaj zapusti jedilnico po označeni poti.
 • Dopoldansko malico dežurni vzgojitelj prevzame po zajtrku, popoldansko malico po kosilu. Pri prevzemu malic je potrebna posebna pozornost za dietne malice.
 • Mize redno razkužuje zadolženo osebje.

Program

 • Pri izvajanju programov bodo po skupinah otroci iz iste šole.
 • Izvajajo se samo programi, kjer lahko zagotovimo standarde za preprečevanje okužbe.
 • Skupne animacije, družabni večeri za vse obiskovalce se zaenkrat ne izvajajo.

Bazen

 • Razpored različnih skupin je pripravljen tako, da ima vsaka skupina rezervirano ustrezno število plavalnih prog glede na število vadečih in se s tem zagotavlja ustrezno medsebojno razdaljo.
 • Urniki so prilagojeni tako, da se skupine v garderobah ne srečujejo. Garderobne omarice so rezervirane za posamezno skupino in ustrezno označene za celoten čas bivanja skupine znotraj zdravilišča. S tem je zagotovljen vmesni čas med skupinami za čiščenje/razkuževanje.
 • Skupine morajo na bazenskem kopališču ohranjati medsebojno priporočeno distanco in se zadrževati v skupinah iste šole.
 • V kolikor otroci plavajo v notranjem bazenu, so plavalne kape obvezne, otroci naj jih prinesejo s seboj. Sušenje na bazenu je omejeno.
 • Na vhodu v objekt in na več vidnih mestih v objektu so zagotovljeni podajalniki za razkužila za roke. Razkuževanje rok naj se kot preventivni ukrep na bazenskih kopališčih izvaja:
  • ob vstopu na bazensko kopališče,
  • ob vstopu in izstopu v sanitarne prostore,
  • ob vstopu in izstopu v garderobne prostore oz. kabine za preoblačenje,
  • pred uporabo tušev.
 • Vse skupine morajo čimprej zapustiti bazensko kopališče in garderobe ter se ne zadrževati na/v njih.
 • Na bazensko kopališče naj vstopajo le zdrave osebe, tudi brez blagih znakov okužbe (kašelj, nahod, izcedek iz nosu in oči, povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu, grlu ...).
 • Uporaba zaščitnih obraznih mask je pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju ob upoštevanju varne medosebne razdalje v času epidemije obvezna. Uporaba zaščitnih obraznih mask na bazenskih kopališčih je tako potrebna:
  • pri uporabi sanitarnih prostorov,
  • pri uporabi garderobnih prostorov oz. kabin za preoblačenje,
  • pri uporabi prostorov za reševalce in prvo pomoč,
  • ukrep ne velja v primeru reševanja iz vode.

 

Navodilo v primeru pojava akutne okužbe

 • V primeru pojava akutne okužbe, kot so zvišana telesna temperatura, kašelj, kihanje, bolečine v mišicah, slabo počutje, prebavne težava... bolnika/otroka  (tako kot vsa pretekla leta) izoliramo

v bolniški sobi s stalnim nadzorom in oskrbo zdravstvenega osebja, ter obvestimo starše.

V vsakem mladinskem domu je predvidena bolniška soba.

 • Vodja skupine/vzgojitelj kontaktira ambulanto v hotelu Arija (05 90 97 016). Ambulanta poda uro pregleda. Pregled se izvrši v Covid ambulanti v mladinskem domu Veverička. Obvezen je vhod v ambulanto z zunanje strani.
 • V kolikor je na podlagi osebne in hetero ter epidemiološke anamneze in kliničnega pregleda postavljen sum na eventualno okužbo s Corona virusom, pokličemo starše, da otroka nemudoma prevzamejo v zdravilišču. Staršem priporočimo, da otroka odpeljejo na odvzem brisa v Covid  ( ZD Koper opravlja brise le za prebivalce občine Koper.)
 • V času čakanja na izvid, izoliramo otrokovo skupino z vzgojiteljem in pozorno spremljamo simptomatiko otrok s katerimi je bil v stiku.

Otrokovi starši sporočijo izvid brisa v ambulanto v MZL. Če je izvid negativen, se izolacija prekine. V primeru poz. izvida, se ravnamo po takratnem navodilu epidemiološke službe.

 

 

Copyright © 2012 by VEGSScreativeSTUDIO . All Rights Reserved.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!